Logistyka łańcucha dostaw

Najlepszy partner w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań, dzięki najnowszej technologii, wiedzy w zakresie obsługi wertykalnej i skali działania.

Drugie miejsce na rynku usługodawców logistyki kontraktowej na całym świecie

Przy wyborze partnera logistycznego najbardziej istotne czynniki to wiedza w konkretnej branży, technologia, skala i zakres usług. Firma XPO ma wiele dziesięcioleci doświadczeń w zakresie zarządzania dystrybucją towarów B2B i B2C: odzieży, kosmetyków, towarów luksusowych, elektroniki, towarów konsumpcyjnych, żywności i napojów, części samochodowych i innych. Nasze możliwości w dziedzinie handlu elektronicznego obejmują największą zewnętrzną platformę obsługi e-commerce w Europie, a także zdyscyplinowane procesy logistyki odwrotnej.

 

Podaj nam nawet najtrudniejsze wymagania logistyczne, a my zaprojektujemy zaawansowane rozwiązania przy użyciu inteligentnych technologii. Świadczymy również usługi o wysokiej wartości dodanej, takie jak pakowanie do pudełek i etykietowanie stosownie do kanału oraz kompleksowe zarządzanie zwracanymi towarami.

XPO supply chain employee smiling
XPO robot arm

Zaawansowanie rozwiązania w dziedzinie automatyzacji i analityki

Nasze rozwiązania są wysoce spersonalizowane, integrując technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu ciągłego doskonalenia.

 

Skupiamy się na robotyce, pojazdach autonomicznych, automatycznych systemach sortowania, dronach i innych nowoczesnych technologiach przyspieszających ruch towarów w łańcuchu dostaw. Integrujemy te technologie w zależności od potrzeb dla każdego rozwiązania, korzystając z naszej firmowej platformy magazynowej. Po zakończeniu fazy rozruchu nasi menedżerowie wykorzystują nasze technologie analityczne dotyczące wykonywanej pracy w celu optymalizacji wydajności.

 

W równym stopniu inwestujemy także w badania dotyczące zbiorów danych i uczenie się maszyn. Opracowaliśmy na przykład analizy predykcyjne, które pozwalają prognozować zapotrzebowanie, a także inne wyspecjalizowane metody analizy BI i dostosowane wydajnościowe wskaźniki kontrolne. Centrum dowodzenia stanowi nasz ekosystem technologiczny w chmurze - przyspiesza on uruchamianie i dostosowuje automatyczne rozwiązania w miarę zmian wymagań.

XPO co-bots
XPO employees moving goods

Obsługiwane branże

Aerospace and government

Przemysł lotniczy i rządowy

Nasza firma posiada certyfikaty AS9100 i AS9120 dotyczące standardów lotniczych i dysponuje najnowocześniejszą infrastrukturą logistyczną w zakresie odbioru, przechowywania i wysyłki towarów rządowych.

Agribusiness

Agrobiznes

Tworzymy niestandardowe rozwiązania w zakresie przechowywania, przeładunku, pakowania, dystrybucji, testowania surowców i dostaw bezpośrednio do gospodarstwa. Certyfikacja zgodności z normami FDA, EPA, BRC, AIB, USDA i GMP.

XPO automotive

Motoryzacja

Korzystamy z metodologii Lean, a także rozwiązań zaawansowanej automatyzacji i robotyki, które mogą znacznie zwiększyć wydajność, przyspieszyć dostawy i obniżyć koszty. Będziesz dysponować widocznością w zakresie od dostawcy do użytkownika końcowego.

XPO consumer packaged goods

Konsumenckie towary paczkowane

Nasze rozwiązania „pod klucz” zapewniają spójne wyniki na rynkach krajowych i międzynarodowych: magazynowanie i dystrybucja na dużą skalę, logistyka odwrotna i realizacja zamówień we wszystkich kanałach.

XPO chemicals, oil and gas

Chemikalia, ropa naftowa i gaz

Zapewniamy bezpieczną, zgodną z wymogami produkcję, pakowanie, przechowywanie oraz wysyłkę podstawowych i specjalistycznych produktów chemicznych, wiemy także, jak radzić sobie z unikalnymi wyzwaniami sektora naftowego i gazowego.

XPO Fashion

Przemysł włókienniczy i modowy

Jesteśmy międzynarodowym ekspertem w zakresie zarządzania przepływami przychodzącymi, zautomatyzowanym przygotowywaniem zamówień, obsługi e-commerce, uzupełnianiem zapasów i obsługi zwrotów, wraz z prasowaniem, etykietowaniem i dostawami wieszaków.

XPO food and beverages

Produkty spożywcze i napoje

Zapewniamy bezpieczną, zgodną z przepisami realizację i zarządzanie zwrotami towarów zamrożonych, schłodzonych i suchych, w tym wycofanie, śledzenie kodu, mieszanie, pakowanie i wsparcie produkcyjne.

XPO healthcare expertise

Opieka zdrowotna

Nasze możliwości realizacji krytycznych dostaw obejmują kontrolę temperatury i zgodność z przepisami SEVESO/COMAH, a także widoczność zapasów, części, zamówień oraz terminów ważności za pomocą wykorzystywanej technologii.

XPO Industrial and Construction

Przemysł i budownictwo

Nasz posiadający certyfikację ISO system zarządzania jakością usprawnia obsługę przepływów przychodzących, dystrybucji części, logistyki odwrotnej oraz inwentaryzacji surowców, z widocznością w czasie rzeczywistym i dopasowanymi wydajnościowymi wskaźnikami kontrolnymi.

E-commerce and omnichannel XPO

Obsługa wszystkich kanałów i e-commerce

Jako największy outsourcingowy dostawca usług elektronicznych w Europie współpracujemy z hurtowniami detalicznymi, sklepami internetowymi typu pure-play, luksusowymi markami oraz sklepami specjalistycznymi, zapewniając im najwyższą jakość obsługi klienta.

Reverse logistics

Odwrotna logistyka

Dbamy o wszystko: odbiór towarów przychodzących, kontrola, czyszczenie, odnowienie, przepakowanie, zwrot do sprzedaży detalicznej lub utylizacja, zwrot kosztów, zarządzanie gwarancjami i prognozowanie przyszłych zwrotów.

XPO robot arm

Technologia

Możemy zintegrować bezpośrednią obsługę konsumenta i sprzedaż detaliczną z zarządzaniem dystrybucją oraz zwrotami, naprawami z certyfikacją OEM, oceną gwarancji, utylizacją produktu i przetwarzaniem płatności.

employee scanning

Inne kluczowe usługi

XPO aftermarket support

Wsparcie posprzedażne

W zakresie zarządzania Twoją logistyką na rynku wtórnym korzystamy z osiągniętej skali, doświadczenia i technologii w celu skrócenia czasu oraz zapewnienia optymalnych poziomów zapasów i zwiększenia lojalności klientów.

Lead Logistics

Główne usługi logistyczne

Jako czołowa firma logistyczna, wyznaczymy jeden punkt kontaktowy do nadzorowania codziennych działań i zarządzania usługodawcami, w tym działaniami integratorów procesów logistycznych 3PL.

Manufacturing Support

Wsparcie produkcji

Jesteśmy w stanie zarządzać wszystkimi aspektami logistyki przychodzącej: optymalizacją przepływów, maksymalizacją przestrzeni, automatyzacją uzupełniania zapasów i regulacją poziomu zapasów za pomocą modelu zarządzanego przez dostawcę.

XPO Public Warehousing

Składowanie publiczne

Korzystając z rozwiązania magazynowania publicznego na potrzeby krótko- lub długoterminowe, możesz przejść od kosztów stałych do zmiennych z zachowaniem sezonowej elastyczności, wykorzystując naszych doświadczonych operatorów i technologię.

Supply Chain Optimization

Optymalizacja łańcucha dostaw

Nasi badacze danych używają wielofunkcyjnej platformy technologicznej, która analizuje wzorce inwentaryzacji i pomaga opracowywać strategie szybkiego wprowadzania na rynek oraz zarządzania wielokanałowego.

XPO copacking

Usługi zapewniające wartość dodaną

Zapewniamy pakowanie, wspólne pakowanie, kompletowanie, łączenie, realizację zabezpieczeń, pakowanie prezentów, specyficzne dla kanału pakowanie do pudełek i etykietowanie, zgodność z wymogami sprzedaży detalicznej, dostosowywanie zamówień i ekspozycję produktów.