Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate site web XPO Logistics

1. Glosar

 

Următorii termeni sunt utilizați în această Politică și sunt definiți aici pentru clarificare:

 

“ controler ”  înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau altă instituție care individual sau împreună cu alte entități determină scopurile și semnificația procesării datelor cu caracter personal; atunci când mijloacele și scopurile procesării sunt determinate de legi sau reglementări naționale sau ale UE, controlerul sau criteriile specifice pentru această nominalizare pot fi stabilite de legile naționale sau ale UE;

 

“subiectul datelor”este o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referință la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale;

 

“subiectul datelor” means any information relating to a data subject; 

 

“ procesare”înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni executate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau alterarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

 

“ procesor” va însemna o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau un alt organism care procesează date cu caracter personal în numele controlorului de date.

 

“XPO Group” va însemna, în legătură cu XPO, compania respectivă, orice subsidiar sau companie care deține periodic respectiva companie și orice subsidiar al companiei care deține periodic respectiva companie 

 

2. Obiectiv și scop

 

XPO Logistics Europe S.A. SIRET 309 645 539 000 45, cu sediul social la adresa: 192 Avenue Thiers - 69006 Lyon, Franța („XPO,” „noi” sau „a/al/ale/ai noastră/nostru/noastre/noștri”) operează acest site web în calitate de controler. 

 

Această Politică de confidențialitate descrie modul în care tratăm datele cu caracter personal atunci când furnizăm serviciile noastre de transport, logistică, depozitare, gestionarea stocurilor, expediere globală și de alt tip clienților noștri companii (B2B), precum și clienților finali ai clienților companii în numele celor din urmă (B2B2C) („Serviciile”) și pe site-ul nostru web europe.xpo.com, care este desemnat pentru utilizare în Uniunea Europeană. Dacă alegeți să accesați alte site-uri web care sunt desemnate pentru utilizare în alte regiuni ale lumii (de ex. site-urile noastre din Statele Unite), utilizării de către dvs. i se va aplica Politica de confidențialitate de pe respectivele site-uri web. Politica de confidențialitate se aplică doar procesării de date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal le procesăm în decursul furnizării Serviciilor și vizitatorilor din UE sau acolo unde se aplică legile de protecție a datelor din UE sau din Statele Membre ale UE.

 

În anumite circumstanțe indicate mai jos, XPO nu este unica responsabilă ci este responsabilă împreună cu companiile XPO Logistics, în special XPO Logistics, Inc., cu sediul în 5 American Lane, Greenwich, CT 06831, Statele Unite ale Americii și subsidiarii acesteia („XPO Group”), pentru legalitatea procesării datelor dvs. cu caracter personal.

 

În scopul procesului de aplicare pentru un loc de muncă, consultați Notificarea separată de confidențialitate a candidatului, ca parte din procesul de aplicare.  

 

3. Date cu caracter personal pe care le colectăm și surse

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care XPO le procesează în legătură cu dvs. în scopurile descrise în Secțiunea 4 de mai jos sunt următoarele:

 

3.1. Date cu caracter personal colectate direct de la dvs.

 

XPO colectează în general date cu caracter personal direct de la dvs. (electronic, în scris sau pe cale orală) în decursul relației noastre de afaceri sau prin formulare bazate pe web. De asemenea, furnizați periodic companiei XPO date cu caracter personal noi sau actualizate sau corectate.  

 

Aceste informații includ: 

    

Informații de afaceri, cum ar fi numele companiei și funcția dvs. în companie;

 

Solicitările dvs., răspunsurile noastre și alte informații asociate, cum ar fi subiectul întrebării, tipul de serviciu de car sunteți interesat, cerințele pentru serviciul pentru care doriți să vă consultați cu noi (inclusiv adresele de preluare și livrare și specificațiile încărcăturii);

 

Informațiile privind navigarea pe internet, cum ar fi tipul de browser și dispozitivul conectat la internet utilizat pentru a accesa site-ul nostru web, adresa protocolului dvs. de internet („IP”), domeniul de bază sau furnizorul de servicii de internet, URL-ul referentului (care este URL-ul pentru site-ul web pe care îl vizualizați înainte de a vizita site-ul nostru web), modul în care ați fost direcționat către site-ul web, ce pagini specifice accesați pe site-ul web, cât de mult timp vizualizați fiecare pagină, ora și data la care accesați site-ul nostru web și locația fizică generală a computerului sau dispozitivului dvs.

 

3.2. Date cu caracter personal colectate de la XPO Group 

 

XPO colectează date cu caracter personal de la alte companii din XPO Group. De exemplu, XPO colectează informații cu privire la serviciile, relațiile de afaceri și solicitările dvs. cu privire la companiile XPO Group dar care sunt adecvate pentru a fi gestionate de XPO. În această circumstanță, cele două companii XPO Group implicate acționează ca controlori asociați. În plus, după cum indicăm în Secțiunile 5 și 6 de mai jos, XPO și celelalte entități XPO Group partajează datele cu caracter personal între ele, în scopurile definite în Secțiunea 4 de mai jos. 

 

3.3. Date cu caracter personal colectate de la terți

 

În final, XPO poate primi categoriile de date cu caracter personal enumerate în Secțiunea 3.1 de mai sus de la terți care furnizează servicii companiei XPO, în special servicii de optimizare a motoarelor de căutare, servicii de găzduire, servicii de rețele sociale și servicii de web mastering, precum și de la partenerii de afaceri și de la clienți. 

 

4. Scopurile și bazele legale ale procesării datelor cu caracter personal

 

Procesăm datele cu caracter personal în scopurile de mai jos. Pentru fiecare scop, baza legală a procesării este specificată, în conformitate cu Articolele 6 și 9 din RGPD, după caz. Acolo unde este cazul, vom indica, la momentul colectării datelor, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință statutară sau contractuală și dacă sunteți obligat să furnizați datele cu caracter personal și consecințele posibile ale nefurnizării acestor date.

 

XPO procesează datele cu caracter personal în următoarele scopuri.

 

4.1. Prevederea serviciilor 

 

Este inclusă aici procesarea datelor cu caracter personal pentru: furnizarea serviciilor clienților noștri companii (B2B), precum și clienților finali ai clienților companii în numele acestora (B2B2C). Sunt incluse aici livrările și returnările produselor clienților companii și alte operațiuni asociate.

 

Baze legale: Această procesare este justificată în baza:

•   Necesității de a executa un contract în care sunteți parte;  

•   Interesele noastre specifice după cum se specifică mai sus.

 

 

4.2. Întrebările dvs. și comunicarea cu noi

 

Este inclusă aici procesarea datelor cu caracter personal pentru: a procesa și răspunde întrebărilor clienților primite prin formularele Construiți-vă proiectul și Contact și prin alte mijloace.

 

Baze legale: Această procesare este justificată în baza:

•   Necesității de a executa un contract în care sunteți parte; 

•   Interesele noastre specifice după cum se specifică mai sus.

 

4.3. Administrare, optimizare și analiză de site-uri web

 

Este inclusă aici procesarea datelor cu caracter personal pentru: optimizarea sistemului și site-urilor web, analiză, cercetări de piață și întreținerea informațiilor de autentificare a utilizatorilor.

 

Baze legale: Această procesare este justificată în baza:

•   Interesele noastre specifice după cum se specifică mai sus;

•   Acordul dvs.

 

5. Cu cine împărtășim datele dvs. cu caracter personal

 

XPO ia măsuri de precauție atunci când partajează date cu caracter personal cu alte companii din XPO Group (și anume Intra-Group) sau cu Terți.

 

5.1. Intra-Group

 

Este posibil să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu alte companii din XPO Group și pentru toate scopurile specificate în Secțiunea 4 de mai sus. O listă cu companiile din XPO Group este disponibilă dacă scrieți la XPO Logistics Europe S.A. SIRET 309 645 539 000 45, cu sediul social la adresa: 192 Avenue Thiers - 69006 Lyon, Franța sau prin e-mail la gdpr@xpo.com.

 

5.2. Terți

 

Este posibil să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu furnizorii noștri de servicii în numele nostru pentru scopurile descrise în Secțiunea 4 a acestei Politici de confidențialitate. În special, partajăm date cu caracter personal cu furnizori de servicii de găzduire și asistență IT. Furnizorii de servicii sunt obligați prin lege și/sau contract să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal și să utilizeze datele cu caracter personal pentru a furniza serviciile solicitate companiei XPO în conformitate cu legile aplicabile.

 

Este posibil să partajăm datele cu caracter personal cu alte companii și cu alți furnizori și parteneri de afaceri care execută anumite funcții pentru noi, prin care aceste companii sunt ele însele responsabile pentru determinarea scopurilor și/sau mijloacelor de procesare și pentru legalitatea procesării,   

 

Vom dezvălui datele cu caracter personal cumpărătorilor, avocaților sau consilierilor profesioniști, tribunalelor, părților oponente sau altor părți asociate pentru acțiunile acestora și consilierilor lor profesioniști, atunci când este necesar, pentru a afecta vânzarea sau transferul de active de afaceri, pentru a ne apăra sau aplica drepturile, pentru a ne proteja proprietatea, activele sau siguranța altora. De asemenea, vom dezvălui datele cu caracter personal atunci când legea ne-o cere, cum ar fi ca răspuns la o citație, inclusiv organismelor de aplicare a legii, tribunalelor și curților din țările în care activează XPO.

 

6. Transferul internațional de date cu caracter personal

 

Având în vedere că companiile din XPO Group sunt localizate și furnizează servicii în toată lumea, este posibil să avem nevoie să transferăm datele dvs. cu caracter personal la nivel internațional. Mai exact, datele cu caracter personal colectate de noi pot fi transferate către și pot fi procesate în țări din afara Spațiului Economic European („SEE”). Este posibil ca respectivele țări să nu aibă același nivel de protecție a datelor cu caracter personal precum SEE. Scrieți la adresa gdpr@xpo.com dacă doriți să primiți informații suplimentare sau, dacă este cazul, o copie a mecanismului relevant pentru transferul datelor.

 

6.1. Intra-Group

 

Transferurile internaționale se fac către compania mamă din Statele Unite ale Americii. Transferul datelor dvs. cu caracter personal în afara SEE are loc în baza Acordului de partajare a datelor din interiorul grupului, care se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene pentru transferurile de date și în conformitate cu legile aplicabile de protecție a datelor.  

 

6.2. Terți

 

Unii dintre terții cu care partajăm date cu caracter personal sunt, de asemenea, localizați în afara SEE. Anumite din lumea a treia au fost recunoscute oficial de Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție. Transferurile către terții localizați în țări din lumea a treia din afara SEE au loc folosind un mecanism acceptabil de transfer al datelor, cum ar fi cadrul EU-US Privacy Shield pentru transferuri către organizații auto-certificate din SUA, clauzele contractuale standard din UE pentru transferurile de date, Regulile Corporative Obligatorii, Codurile de conduită și certificările aprobate sau, în cazuri excepționale, în baza excepțiilor statutare permisibile.  

 

7. Cât de mult păstrăm datele dvs. cu caracter personal

 

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe care le obținem despre dvs. prin acest site web nu mai mult decât este necesar în mod rezonabil pentru scopurile în care au fost colectate. În anumite cazuri, datele cu caracter personal pot fi păstrate pentru perioade extinse de timp pentru a respecta obligațiile legale sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei solicitări legale, în conformitate cu legile aplicabile

 

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la retenția datelor cu caracter personal, ne puteți contacta (consultați Secțiunea 9 de mai jos).

 

8. Drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal

 

Legile de protecție a datelor din EU prevăd anumite drepturi, după cum se indică mai jos. În situațiile în care entitățile XPO acționează în calitate de controlori asociați, puteți să exercitați aceste drepturi cu privire la și în baza fiecăruia dintre acestea (pentru o listă de companii din XPO Group, consultați Secțiunea 5.1 de mai sus). Entitățile XPO care acționează ca controlori asociați au încheiat un acord, care reflectă rolurile și relațiile respective. Consultați Secțiunea 9 cu privire la exercitarea acestor drepturi sau dacă doriți să aflați mai multe despre acest aranjament contractual.  

 

8.1. Acces

 

Aveți dreptul să obțineți de la noi o confirmare dacă datele dvs. cu caracter personal sunt procesate, informații relevante despre o astfel de procesare după cum prevăd legile aplicabile de protecție a datelor din UE și o copie a datelor cu caracter personal care sunt supuse procesării. 

 

8.2. Rectificare 

 

Aveți dreptul să obțineți de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și să solicitați completarea datelor cu caracter personal incomplete. 

 

8.3. Obiecție

 

Aveți dreptul să obiectați cu privire la procesarea datelor cu caracter personal din motive asociate situației dvs. specifice. 

 

De asemenea, puteți obiecta în orice moment față de procesarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing. (Rețineți că, chiar dacă obiectați față de utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, vă vom trimite în continuare mesaje tranzacționale cu privire la serviciile achiziționate de la noi. Aceste includ răspunsuri la întrebările dvs. și informații despre un serviciu achiziționat de la noi.)   

8.4. Portabilitate

 

Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal cu privire la dvs. pe care le-ați furnizat controlorului într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de computere și aveți dreptul să transmiteți respectivele date altui controlor fără să fiți împiedicați de controlor. 

 

8.5. Restricționare

 

Puteți solicita să restricționați procesarea datelor dvs. cu caracter personal. 

 

8.6. Ștergere

 

Puteți solicita să ștergeți datele dvs. cu caracter personal.

 

8.7. Dreptul de a înregistra o plângere

 

Aveți, de asemenea, dreptul de a înregistra o plângere la o autoritate de supervizare, în special în Statul Membru al UE în care aveți reședința, locul de muncă sau locația în care s-a produs problema care face obiectul plângerii. 

   

8.8. Dreptul de a refuza sau retrage acordul

 

Aveți libertatea de a refuza să vă dați acordul și vă puteți retrage (cu efect în viitor) acordul furnizat anterior pentru procesarea în orice moment, fără consecințe adverse negative. Legalitatea oricăror procesări ale datelor dvs. cu caracter personal care au avut loc înainte de retragerea acordului nu va fi afectată.

 

9. Contact

 

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate anterior (consultați Secțiunea 8) sau dacă aveți întrebări cu privire la această Politică de confidențialitate, rolurile și responsabilitatea oricăror companii din XPO Group atunci când au calitatea de controlori asociați inclusiv la angajamentele lor contractuale sau plângerile lor, direcționați solicitarea către:

 

Adresă: 

XPO Logistics Europe S.A. 

192 Avenue Thiers

69006 Lyon

Franța

Adresă de e-mail: gdpr@xpo.com

Telefon: 0033 (0)4 72 83 66 00

 

10. Module cookie și alte tehnologii de monitorizare

 

Prin plasarea unui fișier de mici dimensiuni, cunoscut sub numele de „modul cookie” pe computerul (sau dispozitivul) dvs., serverele XPO și ale furnizorilor săi de servicii pot colecta pasiv informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web în diferite scopuri, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele: colectarea și analiza statisticilor, optimizarea site-urilor web, analiză (după cum este descrisă mai jos), cercetări de piață și întreținerea informațiilor de autentificare a utilizatorilor. Informațiile pe care noi și furnizorii noștri de servicii le monitorizăm cu module cookie pot include, dar nu se limitează neapărat la, tipul de browser (cum ar fi Google Chrome sau Internet Explorer) și dispozitivul conectat la internet utilizat pentru a accesa site-ul nostru web, adresa protocolului dvs. de internet („IP”), domeniul de bază sau furnizorul de servicii de internet, URL-ul referentului (care este URL-ul pentru site-ul web pe care îl vizualizați înainte de a vizita Sistemul), modul în care ați fost direcționat către site-ul web, ce pagini specifice accesați pe site-ul web, cât de mult timp vizualizați fiecare pagină, ora și data la care accesați site-ul nostru web și numărul total de vizitatori ai site-ului web și a oricăror porțiuni din acesta. De asemenea, putem utiliza adresa dvs. IP pentru a determina locația fizică generală a computerului sau dispozitivului dvs. și pentru a înțelege din ce locații geografice provin vizitatorii site-ului nostru web.

 

Cele mai populare browsere de internet vă vor permite să le configurați pentru a nu accepta module cookie. Totuși, configurarea browserului pentru a respinge module cookie poate, în anumite situații, să vă împiedice să valorificați la maximum site-ul web (sau orice porțiune din acesta) și capacitățile acestuia sau vor determina unele caracteristici ale site-ului web să funcționeze necorespunzător sau mai lent.

 

Cele mai populare browsere de internet vă vor permite să le configurați pentru a nu accepta module cookie. Totuși, configurarea browserului pentru a respinge module cookie poate, în anumite situații, să vă împiedice să valorificați la maximum site-ul web (sau orice porțiune din acesta) și capacitățile acestuia sau vor determina unele caracteristici ale site-ului web să funcționeze necorespunzător sau mai lent. Site-ul web (și anumite porțiuni din Sistem) utilizează Google Analytics (inclusiv caracteristica Universal Analytics), un serviciu de analiză web furnizată de Google, pentru a înțelege mai bine utilizarea site-ului web (sau alte părți din Sistem) și modul în care ne putem îmbunătăți site-ul web și Sistemul. Google Analytics colectează informații precum frecvența cu care utilizatorii vizitează site-ul web, paginile pe care le vizitează și ce alte site-uri web au vizitat înainte de a accesa un astfel de site. Google Analytics colectează doar adresa IP care vă este atribuită la data la care vizitați Site-ul web și nu numele sau alte informații de identificare. Nu combinăm informațiile colectate prin utilizarea Google Analytics cu datele dvs. cu caracter personal. Deși Google Analytics plasează un modul cookie permanent în browserul web pentru a vă identifica drept utilizator unic data viitoare când vizitați un site web, modulul cookie nu poate fi utilizat decât de Google. Capacitatea Google de a utiliza și partaja informațiile colectate de Google Analytics despre vizitele dvs. pe Site sau în Sistem este restricționată de Termenii de utilizare Google Analytics  și de Politica de confidențialitate Google . Google utilizează datele colectate pentru a monitoriza și examina utilizarea site-ului web, pentru a pregăti rapoarte de activitate și pentru a le partaja cu alte servicii Google. Google poate utiliza datele colectate pe site-ul web pentru a contextualiza și personaliza reclamele din propria rețea de publicitate. Pentru a înțelege mai bine cum poate utiliza Google datele pe care le colectează pe site-ul web, consultați “Cum utilizează Google datele atunci când folosiți site-urile sau aplicațiile partenerilor noștri ” (localizată aici sau la URL-ul care urmează). Dacă doriți informații suplimentare despre practicile de securitate și confidențialitate ale caracteristicii Universal Analytics de la Google, consultați materialele furnizate de Google aici.

 

 

 

Categoria

Cookie

Nume

Scop

Expirare

Cookie-uri necesare

Cookie consent (1st party)
 

 cookie_consent Stochează acțiunea de consimțământ a vizitatorului 13 luni

Analytics consent (1st party)

analytics_consent

Stochează consimțământul vizitatorului cu privire la cookie-urile media și analitice

13 luni

Django csrftoken (3rd party)

csrftoken

Acest modul cookie este asociat cu platforma de dezvoltare web Django pentru Python. Acesta este conceput pentru a ajuta la protejarea unui site împotriva unui anumit tip de atac software asupra formularelor web.

1 an

Cookie-uri media și de analiză


Google Analytics (3rd party)

_ga

_gali

_gat

_gid

Aceste cookie-uri sunt instalate de Google Analytics. Ele sunt folosite pentru a calcula datele despre vizitatori, sesiuni, campanii și pentru a ține evidența utilizării site-ului pentru raportul analitic al site-ului. Cookie-urile stochează informațiile în mod anonim și atribuie un număr generat aleatoriu pentru a identifica vizitatorii unici

2 ani
Google Tag Manager (3rd party)

_ga#

Folosit de Google Analytics pentru a colecta date privind numărul de vizite ale unui utilizator pe site-ul web, precum și datele primei și celei mai recente vizite.

2 ani

 

Heap analytics - Clearbit (3rd party)

_hp2_id*

_hp2_ses_props*

Aceste module cookie colectează informații pentru a măsura și înțelege modul în care vizitatorii utilizează site-ul nostru. Aceasta include urmărirea activității utilizatorilor pe acest site, inclusiv a paginilor vizitate și a linkurilor accesate.Aceste cookie-uri sunt cookie-uri persistente care persistă în browser (dacă nu sunt șterse), de la 24 de ore până la doi ani.

De la 24 de ore până la doi ani.
Linkedin Analytics (3rd party) lidc Acest cookie este utilizat pentru rutarea de la butoanele de partajare și etichetele publicitare 24 ore
bcookie Acest modul cookie este utilizat de LinkedIn pentru a identifica ID-ul browserului. Acesta este setat de la butoanele de partajare și etichetele publicitare LinkedIn. 2 ore
UserMatchHistory Acest modul cookie este utilizat de LinkedIn Ads pentru a ajuta XPO să măsoare performanța publicitară. 30 de zile
lang Acest modul cookie este utilizat pentru a seta limba locală/limba implicită. Sesiunea
lissc Utilizat pentru a se asigura că există atributul SameSite corect pentru toate cookie-urile din browserul respectiv 1 an
YouTube (3rd party) YSC Acest modul cookie este setat de Youtube și este utilizat pentru a urmări vizualizările videoclipurilor încorporate. Sesiunea
VISITOR_INFO1_LIVE Acest cookie este setat de Youtube și este utilizat pentru a estima lățimea de bandă disponibilă. 6 luni

DoubleClick (3rd party)

IDE Utilizat de Google DoubleClick și stochează informații despre modul în care un utilizator interacționează cu site-ul web și cu orice altă reclamă înainte de a vizita site-ul web. Acest lucru este utilizat pentru a prezenta utilizatorilor reclame relevante pentru ei în funcție de profilul lor. 1 an

Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2019. Ultima actualizare: 20 martie 2023.