Technologia

Pomagamy firmom w maksymalnym stopniu wykorzystywać ich łańcuchy dostaw poprzez cyfrowe zarządzanie towarami.

Szybkie innowacje

XPO przeznacza znaczne zasoby na rozwój technologiczny na rzecz swoich klientów na całym świecie. Uważamy, że innowacyjność, wspierana skalą działalności, pozwala tworzyć lepsze sposoby dostarczania towarów do rąk ludzi, którzy ich potrzebują.

 

Nasz zaangażowanie w rozwój technologii obejmuje roczne inwestycje w wysokości około 550 milionów USD, a większość z 1800 technologów zajmuje się czterema obszarami innowacyjności: automatyzacją i inteligentnymi maszynami, widocznością i obsługą klientów, cyfrowym rynkiem frachtu oraz dynamiczną analizą danych.

XPO UX designers working coding on a blackboard
Person working on XPO Connect platform over multiple screens in a modern office

XPO Connect

Nasz multimodalny cyfrowy rynek frachtu łączy Cię z naszą siecią transportową i danymi predykcyjnymi, które są jego siłą napędową.

 

XPO Connect to jedna z najbardziej wizjonerskich innowacji – wirtualny rynek, unikatowy w branży, stworzony, by wspierać nasz zdywersyfikowany ekosystem transportowy. Ta technologia wykorzystuje samouczącą się architekturę, która w najefektywniejszy sposób umożliwia załadowcom i przewoźnikom zawieranie transakcji dotyczących wymaganej możliwości przewozu.

 

Nasi klienci korzystają z XPO Connect do przydzielania frachtu przewoźnikom, filtrując ich na podstawie kryteriów geograficznych, wyposażenia i ceny. Przedefiniowaliśmy widoczność jako analizę biznesową, zapewniając widok z lotu ptaka fluktuacji możliwości przewozowych, lokalnych stawek na rynku, warunków pogodowych, natężenia ruchu i innych czynników wpływających na decyzje transportowe.

 

Nasi przewoźnicy używają systemu XPO Connect za pośrednictwem aplikacji mobilnej Drive XPO, zestawu narzędzi do zaopatrzenia i zwiększania produktywności, które umożliwiają wyświetlanie okazji do osiągnięcia przychodu na podstawie specyfikacji geograficznych, czasowych i sprzętowych. Opatentowane algorytmy dostarczają analizy trendów lokalnych stawek, warunków jazdy i innych czynników mających wpływ na oferty. Funkcja wirtualnej kontroferty umożliwia załadowcom i przewoźnikom negocjowanie ładunków w czasie rzeczywistym.

 

XPO warehouse employee managing inventory on digital platform

Cyfrowe Wrażenia Klientów

Dzisiejsi klienci oczekują kontroli ich własnego doświadczenia w ramach łańcucha dostaw, szczególnie w obszarze e-commerce.

 

Nasza konsumencka technologia Ship XPO to zestaw internetowych narzędzi przeznaczonych do obsługi ostatniego etapu dostawy ciężkich towarów. Sprzedawcy detaliczni i firmy e-commerce używają tych narzędzi do usprawniania obsługi klientów od punktu zakupu do miejsca docelowego.

 

Kupujący mogą śledzić w trybie online drogę swojej nowej kanapy bądź urządzenia, dodawać terminy do e-kalendarzy, zmieniać cyfrowo plany i decydować, czy powiadomienia o dostawach chcą otrzymywać pocztą e-mail, czy SMS-em. Mogą monitorować swoje przesyłki realizowane przez XPO ze strony wyszukiwania Google Search lub korzystać z funkcji głosowych za pośrednictwem systemu Alexa firmy Amazon lub Google Assistant.

 

Swobodna kontrola nad informacjami jest zgodna ze współczesnym mobilnym stylem życia – jutro może to być coś innego. Oczekujemy, że „konsumeryzacja” łańcucha dostaw przez długi czas będzie w centrum uwagi naszych planów technologicznych.

Łączność Logistyczna

Znajdujemy się na linii frontu najistotniejszego trendu w logistyce: interakcji między ludźmi i maszynami.

 

Firma XPO wprowadziła do procesu logistycznego zaawansowaną łączność bezprzewodową. Nasza opatentowana platforma zarządzania magazynem jest chmurowym centrum poleceń, które przyspiesza wdrażanie robotów współpracujących i innych rozwiązań automatyzacji, dzięki maksymalnemu wykorzystaniu umiejętności naszych pracowników.

 

Wiele najciekawszych możliwości wiąże się z potencjałem poczynienia wielkich postępów w obszarze bezpieczeństwa i wydajności. Wielojęzyczne, wielokanałowe możliwości zapewniają synchronizację naszych działań na rzecz zapewnienia spójnego świadczenia usług logistycznych globalnym firmom. Wszyscy nasi klienci korzystają na szybszych rozruchach, rozproszonym zarządzaniu zamówieniami i intuicyjnych narzędziach, które dostarczają informacji niezbędnych do podejmowania decyzji.

Wszystkie możliwości opisane powyżej są dostępne teraz lub zaplanowane do zaimplementowania, zależnie od kraju prowadzenia działalności.